Livsparat

Blandt nutidens unge er det ikke kun dem vi ofte ser som værende udsatte, der har det svært. Selv de fagligt dygtigt, de ressourcestærke og de socialt kompetente elever fylder i gruppen af unge i mistrivsel. Når knap 30 % af vores unge i 8. klasse bliver erklæret ikke- uddannelsesparate, så er det et tegn på, at vi skal gøre andet og mere end at klæde dem fagligt på med dansk og matematik for at guide dem videre i uddannelsessystemet.

Det er et tegn på, at vi skal arbejde med hele eleven, og den personlige, alsidige udvikling.

Livsparat er undervisningsmateriale samt et to-dages kursus for fagprofessionelle. På kurset er det jeres kompetencer der udvikles, så I selv efterfølgende kan forestå undervisningen, komplet med 38 konkrete og forberedte lektioner samt elevbøger.

 

Kvalificeret indhold til unge 13 - 20 år

 

LIVSPARAT er et unikt program for elever 13 - 20 år, der gennem praktisk materiale og fysiske øvelser sikrer elevernes alsidige udvikling og ruster dem til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

LIVSPARAT er funderet i den positive psykologi og med afsæt i neuro- og læringspsykologien.

Vi omsætter viden fra forskning til praksis - du kan tage det i brug med det samme!

 

LIVSPARAT - for uddannelsesparate og livsparate unge.

 

Undervisning der sikrer elevens personlige og alsidige udvikling i alt det der går forud for uddannelsesparathed og som ikke handler om det fagfaglige.

Ring tlf. 26828144 for mere info!

 

Den positiv psykologi med et ressourcebaseret elevsyn og teorier om procesorienteret feedback danner det teoretiske grundlag.

Vi arbejder med 6 centrale temaer:

  • STYRKER
  • SELVREFLEKSION- OG SELVEVALUERING
  • VÆRDIER OG VALG
  • RESPEKT OG ANSVAR
  • MENTAL ROBUSTHED
  • MÅLSÆTNINGER