BULLYPROOF

BULLYPROOF og robust - et robusthedsprogram for øget trivsel og mod mobning.

Programmet er egnet til de 9-12 årige på mellemtrinnet.

BULLYPROOF giver undervisere muligheden for at arbejde med nogle af de udfordringer, som eleverne kæmper med i dagligdagen med helt konkret materiale og øvelser.

Undervisningen kan foregå i de understøttende undervisningstimer.

Programmet styrker og øger:

 • Selvkontrol
 • Selvrefleksion
 • Selvtillid
 • Selvrespekt, og respekt for andre
 • Generelle sociale kompetencer

Gennem erfaringsbaserede, fysiske øvelser kombineret med samtale, træner vi i at sætte personlige grænser, at sige NEJ, at kunne træffe valget mellem konfrontation og kommunikation

Hvorfor BULLYPROOF?

BULLYPROOF viser gennem 16 lektioner vejen til trivsel og øget robusthed - gennem fysiske øvelser, dialog og samarbejdsøvelser.

Programmet hviler på et tre-sporet fundament:

 • Selvkontrol

 • Selvrefleksion

 • Selvtillid

Dette fundament skaber muligheden for at have fokus på elevernes indre GPS – den GPS der hjælper dem med at finde deres egen vej, som forbinder dem med de andre i fællesskabet og angiver retningen for den enkelte og gruppen.

Tre niveauer

Eleverne udvikler sammenhængen mellem kropsbevidstheden, den emotionelle bevidsthed og selvbevidstheden hvor sammenspillet mellem det fysiske, det emotionelle og det mentale forstærkes.

Facts om mobning i Danmark

Vidste du at:

 • Danmark er det land i Scandinavien hvor der bliver mobbet mest.
 • Hvert 5. barn på mellemtrinnet bliver mobbet.
 • Mobning ikke handler om individer - det er en gruppe kultur der handler om eksklusion og inklusion.

BULLYPROOF på DIN skole?

Hvem er det til?

Programmet tilbydes til skoler, SFOer, klubber, efterskoler m.m. til børn på mellemtrinnet (9-12 år)

Hvordan foregår det?

Programmet  består af undervisningsmaterialer til 16 lektioner samt certificeringskursus til lærere/pædagoger. Skolen kan vælge også at købe et oplæg om Mobning og Robusthed til forældre og medarbejdere. Undervisningen kan tilrettelægges i de understøttende undervisningstimer.

 

 

De tre niveauer

 

Hvad med de eksisterende tiltag?

Undersøgelser viser at de har begrænset effekt fordi:

1) De ikke holder fokus på mobning - det blandes sammen med andre temaer

2) De ikke indeholder nok tiltag til forebyggelse

3)  Lærere i praksis handler som de gjorde før - nemlig på individ niveau; selvom forskere er enige om at mobning er et mønster hvor alle i gruppen har en rolle.

4) Handleplanerne er mere et idé katalog - med for meget KAN og ikke nok SKAL.