Coaching til børn 7-14 år

Kreativ Dynamisk Coaching

Traditionel, samtalebaseret coaching alene er ikke særligt velegnet til yngre børn. Grundet barnets begrænsede livserfaring, er det svært at genkende følelser og adfærd, for ikke at tale om udfordringen ved at sætte ord på det hele. Noget selv voksne kan have svært ved.

I den kreative dynamiske coaching proces guider jeg igennem sammenhængen mellem den indre og den ydre verden.

Gennem fysiske og mentale øvelser, kreativt arbejde og narrativ dialog kan vi arbejde med fx. selvbevidsthed, at sætte egne grænser, at holde fokus, selvbeherskelse, selvrespekt og respekt for andre, selvværd og selvtillid.

DEN FYSISKE TILGANG
Fremmer krops bevidstheden og barnet finder
sin egen styrke.

 

DEN KREATIVE TILGANG
Åbner op for underbevidstheden, og hjælper barnet
med at udtrykke det, som er svært at udtrykke i ord.

 

DEN COACHENDE TILGANG
Vi taler om de fysiske og de kreative øvelser
umiddelbart efter udførelse. Vi linker betydningen af
øvelserne til barnets egen verden og skaber forandring.